ВЕСТИ - уређује проф. Јасмина Манић

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ

-писмени део испита у суботу 25. маја, кандидати треба да дођу у Гимназију Пирот до 09:30h

-усмени део испита у недељу 26. маја, кандидати треба да дођу у Гимназију Пирот до 09:30h

Са собом понети оверену ђачку књижицу са сликом и прибор за писање

 

 

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА I РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШК. 2018/19

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка,уџбеник  за први разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, Београд, 2017.

Граматика, уџбеник за први разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, Београд, 2017.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

New Headway Pre-Intermediate Students Book, Fourth Edition, John and Liz Soars, OXFORD

New Headway Pre-Intermediate Students Workbook, Fourth Edition, John and Liz Soars, OXFORD

ЗА СВЕ СМЕРОВЕ ГИМНАЗИЈЕ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

I РАЗРЕД

Udžbenik    -  Le nouveau taxi 2, méthode de français, Robert Menand

Francuski jezik za I i II razred srednje škole /A2/

Hachette, Paris  Datastatus Beograd

Radna sveska – Cahier d’exercices Le nouveau taxi 2,

Laure Hutchings , Nathalie Hirchprung

Hachette, Paris

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

ЛАТИНСКИ ЈЕТИК ЗА 1.РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ,

Д. Димитријевић,М. Пакиз, ЗУНС ,Београд

ИСТОРИЈА

- Историја за први разред Гимназије аутор Мирко Обрадовић, Клет.

ГЕОГРАФИЈА

Географија за 1. разред гимназије

Винко Ковачевић

Босиљка Младеновић Кљајић

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА   за први разред средње школе, Круг, Београд

МАТЕМАТИКА

Математика 1; Збирка задатака за први разред гимназије, Ж.Ивановић,С. Огњановић, Круг

уџбеник није обавезан

ХЕМИЈА

Природно-математички смер

Хемија 1,  Д. Тривић,М. Милчић, Клет, 2014.

Збирка задатака из хемије за први и други разред,Р. Николајевић,М. Шурјановић, Завод за уџбенике, Београд, 1991.

Друштвено- језички смер

Општа хемија, Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, Завод за уџбнике, Београд 1991.

Неорганска хемија (за I разред гимназије друштвено-језичког смера), Момчило Јевтић, Завод за уџбенике,Београд, 1991.

БИОЛОГИЈА

Уџбеник биологије за први разред гимназије,Т. Берић,Г. Субаков- Симић, П. Јанаћковић,  ЛОГОС

ФИЗИКА

Физика за 1.разред гимназије, Н. Чалуковић, КРУГ, Београд

Збирка задатака и тестова за први разред гимназије, Физика 1, Н.Чалуковић

Уџбеници за II,III и IV разред  су исти као и за претходну годину.

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ученици из Пиротског округа полажу  у Гимназији Бора Станковић у Нишу 03. јуна од 10:00. Пријављено је 57 ученика.

 

***Од 55 ученика који су полагали пријемни положоло је 23 ученика***

На линку испод је листа прелиминарних резултата са шифрама ученика уместо имена (у складу са законом о заштити података)

Прелиминарни резултати пријемног за ученике са посебним способностима за информатику

И коначно тестови и упутства по којима се бодује:

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2018/06/08.-2018-Prijemni_MAT_Informatika_Test.pdf

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2018/06/08.-2018-Prijemni_Matematika-Informaticka-odeljenja_Uputstvo-za-pregledanje.pdf

Ако сматрате да сте оштећени приликом прегледа и бодовања теста, жалбе се улажу у четвртак 7. јуна у Гимназији "Бора Станковић" у Нишу.

 

 

На сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања постоје пробни тестови за пријемни испит. Линкови су испод:

http://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2018/05/2018-Probni_Prijemni__Informatika-i-racunarstvo.pdf

http://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2018/05/Re%C5%A1enja-Probni_Prijemni__Informatika-i-racunarstvo.pdf

Срећно!

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ 2018.год.

Пријављено је 28 ученика. Положили су сви ученици са 15 и више бодова.

 

 

Обавештење за професоре и ученике

Седница наставничког већа ће се одржати 21.08.2017. год. са почетком у 9 часова.

Полагање поправних испита ће се одржати почев од 21.08.2017. у 10 часова.

 

 

Списак уџбеника за I разред шк.2017/18

Рб назив уџбеника аутори издавачка кућа

1. Читанка за 1.разред гимназије- Миодраг Павловић- Клетт

2. Граматика 1- Весна Ломпар- Клетт

3. New Headway-Pre-Intermediate Student s Book-Fourth edition- John and Liz Soars- The eng. book

4. New Headway-Pre-Intermediate Workbook-Fourth edition- John and Liz Soars -The eng. book

5. Le nouveau taxi 2- 1.разред- Robert M.- Data status

6. Le nouveau taxi 2-1.разред - радна свеска- Robert M.- Data status

7. Руски језик за гимназије и угос-тур. Школе- П.Пипер, М.Петковић, В.Раичевић- Завод

8. Латински језик за 1.год. гимназије- Марјанца П., Драгана Д.- Завод

9. Историја за 1.разред гимназије ( сви смерови) -Мирко Обрадовић- Клетт

10. Географија за 1. разред гимназије- В.Кобачевић,Б.Мкљајић- Клетт

11. Биологија за 1.разред гимназије- Нада Шербан,Мирко Цвијан, Радиша Јанчић -Завод за уџбенике.

12. Математика 1.разред гимназије - Ж.Ивановић,С.Огњановић- Круг

13. Физика 1-књига- Наташа Чалуковић- Круг

1.4 Физика 1- збирка- Наташа Чалуковић- Круг

15. Хемија 1-књига за прир.-математ. смер- Драгица Тривић, Милош Милчић- Клетт

16. Хемија 1.-за 2. разред - збирка задатака за прир-матем. смер- М.Шурјановић, Р.Николајевић- Завод

17. Хемија 1-општа хемија за друштвено-језички смер -С.Ђукић,Р.Николајевић,М.Шурјановић -Завод

 

Списак уџбеника за II разред шк.2017/18

Рб назив уџбеника аутори издавачка кућа

1. Читанка за 2.разред гимназије - Миодраг Павловић- Клетт

2. Граматика 2- Весна Ломпар -Клетт

3. New Headway-Inermediate Student s Book-Fourth edition -John and Liz Soars -The eng. book

4. New Headway-Inermediate Workbook-Fourth edition- John and Liz Soars -The eng. book

5. Le nouveau taxi 2-2.разред Methode de france –оба смера - Robert M. -Data status

6. Le nouveau taxi 2-2.разред Methode de france - радна свеска-оба смера- Robert M.- Data status

7. Руски језик за 2.разред од 1.септембра

8. Латински језик за 2.год. гимназије- М.Пакиж, Т Киселички -Завод за уџб.

9. Историја за 2.раз. гимназије прир.-мат.смера- Биљана Крстић, Александар Крстић- Фреска

10. Историја за 2.раз. гимназије друш.-јез.смера- Срђан Пириватрић- Клетт

11. Географија за 2. разред гиманзије- В.Ковачевић, Б.М.Кљајиц- Клетт

12. Биологија за 2.разред прир.-мат.смера- за одељења II-3 и II-4- Бригита Петров, Милош Калезић -Завод за уџб.

13. Биологија за друш.-језички смер за одељења II-1 и II-2- Бригита Петров, М.Калезић, Р.Коњевић, Дмитар Л. -Завод за уџб.

14. Математика 2.разред гимназије (за језички смер)- Н.Икодиновић, С.Димитријевић, С.Алексић -Клетт

15. Математика-збирка задатака и тестова за 2 раз. гимназије (за математички смер)- Живорад Ивановић, Срђан Огњановић- Круг

16. Физика 2 збирка -језички смер- Милан Распоповић, Татјана Бобић- Завод за уџб.

17. Физика 2-језички смер- М. Распоповић, Ј. Шетрајчић, З. Распоповић- Завод за уџб.

18. Физика 2- књига за математички смер- М. Распоповић, Ј. Шетрајчић, З. Распоповић- Завод за уџб.

19. Физика 2- збирка за математички смер- Наташа Чалуковић- Круг

20. Хемија -неорганска хемија за 2.раз. за прир-мат. смер- Снежана Рајић- Завод за уџб.

21. Хемија 1 -за 2. разред- збирка зад. за прир-матем.смер- М.Шурјановић, Р.Николајевић- Завод за уџб.

22. Хемија -органска хемија за гимназије друш-јез смер- Владимир Павловић, Раде Марковић -Завод за уџб.

23. Психологија за 2.разред гимназије -Жарко Требјешанин- Завод за уџб.

 

Списак уџбеника за III разред шк.2017/18

Рб назив уџбеника аутори издавачка кућа

1. Читанка за 3.раз. гимназије -Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ- Клетт

2. New Headway-Intermediate Student s Book-Foutrh edition- John and Liz Soars- English book

3. New Headway-Intermediate Workbook-Fourth edition-John and Liz Soars- English book

4. New Headway-Upper-Intermediate Student s Book-Fourth edition- John and Liz Soars -English book

5. New Headway-Upper-Intermediate Workbook-Fourth edition -John and Liz Soars and Jo McCaul- English book

6. Le nouveau taxi 3.разред Methode de france- Robert Menand -Data Status

7. Le nouveau taxi 3.разред Methode de france – радна свеска- Robert Menand- Data Status

8. Privet 2- руски језик књига- група аутора- Data Status

9. Privet 2- радна свеска- група аутора - Data Status

10. Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат.смера -Мира Радојевић- Клетт

11. Историја за 3.раз. гимназије друш.-јез.смера -В. Дабић,М. Антоловић, Д. Омчикус- Клетт

12. Географија за 3. раз. гиманзије- В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић- Клетт

13. Логика 3 -Михајло Марковић- Завод за уџб.

14. Биологија за 3.раз прир.-мат.смера за III-3 и III-4 одељење Г.Цвијић, Ј.Ђорђевић , Н.Недељковић ,Р.Коњевић- Завод за уџб.

15. Биологија за 3 раз.друш.-јез. смер за одељење III-1- Г.Цвијић, Ј.Ђорђевић , Н.Недељковић ,Г.Матић - Завод за уџб.

16. Биологија 3 општи смер за одељење III-2- Г.Цвијић, Ј.Недељковић, Н.Недељковић- Завод за уџб.

17. Математика збирка 3.раз.гимназије - Ж.Ивановић, С.Огњановић- Круг

18. Физика 3 друш-јез.- Милан Распоповић,Зоран Распопвић- Завод за уџб.

19. Физика 3 друш-јез-збирка- Н.Каделбург, К.Панић- Круг

20. Физика 3-прир.-математ.- Н.Каделбург, К.Панић- Круг

21. Физика 3 -збирка- Наташа Чалуковић- Круг

22. Хемија -за 3.разред за општу гимназију - прир-мат. смер и информатички смер- Т. Недељковић- Логос

23. Хемија -збирка за 3 и 4 раз. гимназије- Јанош Чанади, Велимир Попсавин- Завод за уџб.

 

 

 

Списак уџбеника за IV разред шк.2017/18

Рб назив уџбеника аутори издавачка кућа

1. Читанка за 4.разред гимназије - Љ. Бајић,М. Павловић, З. Мркаљ- Klett

2. Граматика срп.јез за гим. од 1-4 раз- В. Ломпар, А. Антић- Клетт

3. New Headway-Upper-Intermediate Student s Book-Fourth edition- John and Liz Soars- English book

4. New Headway-Upper-Intermediate Workbook -Fourth edition- Jonh and Liz Soars and Jo McCaul- English book

5. Le nouveau taxi 3.methode de france- Robert Menand- Data Status

6. Le nouveau taxi 3.methode de france -radna sveska- Robert Menand- Data Status

7. Privet 2-руски језик књига- група аутора- Data Status

8. Privet 2-руски језик рад.свеска- група аутора- Data Status

9. Privet 3 -руски језик књига- група аутора- Data Status

10. Privet 3 -руски језик рад. свеска- група аутора- Data Status

11. Историја за 4.раз. гимназије друш.-јез.смера- Мира Радојевић- Клетт

12. Социологија за 4.раз. гимназије- Владимир Вулетић- Клетт

13. Филозофија за средњу школу- Милош Јеремић- Клетт

14. Устав и права грађана за 4. раз. гимназије -Милан Гачановић- Клетт

15. Биологија 4 општи смер за одељење IV-5- Д.Цветковић, Д.Лакушић, Г.Матић,А.Кораћ- Завод за уџб.

16. Биологија за 4.раз прир.-мат.смер за одељења IV-3 и IV-4- Д.Цветковић,Д.Лакушић, Г.Матић,А.Кораћ- Завод за уџб.

17. Математика збирка за 4.раз.гим.-сва три смера -Ж.Ивановић, С.Огњановић- Круг

18. Физика 4 -јез.смер- Милан Распоповић- Завод за уџб.

19. Физика 4 збирка зад. друш.језички смер- Наташа Чалуковић- Круг

20. Физика уџбеник за 4 раз.-прир-мат.смера гимназије- Наташа Чалуковић- Круг

21. Физика 4 раз.прир-мат. смер -збирка- Наташа Чалуковић- Круг

22. Хемија -за 4.раз за општу гимназију и прир-мат. смер -Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић -Завод за уџб.

23. Хемија -збирка за 3 и 4 раз. гимназије- Јанош Чанади, Велимир Попсавин- Завод за уџб.

 

 

 

 

 

 

 

Саопштење  за ученике, родитеље и наставнике

Пријаве за полагање поправних, разредних и ванредних испита подносе се 18. августа од 9 до 11 часова у секретаријату школе, а испити ће се одржати 21. августа од 10 сати, према распореду који ће бити истакнут на огласној табли.

 

Часови одељенског старешине одржаће се 31. августа 2017.  године, по следећем распореду:

- за ученике првог и трећег разреда у  10 часовва

- за ученике другог и четвртог разреда у 8 часова.

 

Родитељски састанак за ученике првог разреда одржаће се 31. августа у 18 часова.

 

Настава у школској 2017/18 години почиње у петак 1. септембра 2017. године по следећем распореду смена:

- први и трећи разред у поподневној смени

- други и четврти разред у преподневној смени.

 

 

 

Информације везане за упис у школску 2017/2018 год.


Упис ученика у први  разред Гимназије Пирот школске 2017/2018 год. обавиће се 4. и 5. јула 2017. год. у времену од 8-15 часова.


Приликом уписа потребно је доставити школи следећа документа:

1) Пријаву за упис;

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);

За упис у гимназију није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.

 

 

Матуранткиња Гимназије Пирот Мирјана Пејчић освојила је 4. место на државном такмичењу из енглеског језика.
Такмичење је одржано 17. априла у Београду а Мирјанина менторка је професорка Нина Мартиновић.

На окружном такмичењу из историје, које је у суботу 16.aприла  одржано у Економској школи, матуранти Гимназије Јелена Видановић и Момчило Здравковић пласирали су се на републичко такмичење. Ментор ових ученика је професор Давор Лазаревић.


На међуокружном такмичењу из хемије, које је у суботу 16.априла одржано у Нишу, Никола Манић, ученик другог разреда Гимназије, освојио је друго место и пласирао се на републичко такмичење. Николин ментор је професор Немања Јонић.


На окружном такмичењу у рецитовању, које је у суботу 16.априла одржано у Белој Паланци, Мила Ћирић, ученица другог разреда Гимназије, освојила је друго место. Милин ментор је професорка Бисерка Костић.

 

У суботу 9.априла у Гимназији су одржана окружна такмичења из биологије и српског језика (Књижевна олимпијада).
На државно такмичење из биологије отићи ће шесторо ученика:
Димов Катја и Вељковић Ивана (1. разред), Јоцић Никола, Штетић Милица, Тошић Милица, Игић Милица ( 2.разред) и Павлов Лола и Величковић Сташа (4. разред).
Ментори такмичара су професорке Александра Здравковић и Марина Мијалковић.


На државно такмичење из Књижевне олимпијаде пласирало се седморо ученика првог разреда: Радовановић Ана, Савић Меланија, МИјалковић Јелена, Стефановић Милан, Станчић Бранка, Костић Уна и Даница Поп-Крстић. Такође, Гимназију ће представљати и три матуранткиње: Јасна Пејчић, Бојана Стаменковић и Ана Филиповић.
Ментори ових ученика су професорке Бисерка Костић, мр Сузана Јовановић и Ивана Костадиновић.


У недељу 10.априла у Лесковцу је одржано окружно такмичење у кошарци на коме је мушка екипа Гимназије освојила треће, а женска прво место и пласман на државно првенство у кошарци.
Кошаркаше и кошаркашице је припремао професор Зоран Мадић.
Наредног викенда у Београду четворо ученика ће учествовати на државном такмичењу из енглеског језика, а у Алексинцу ће деветоро ученика представљати школу и град на државном такмичењу из физике.

 

На 58. државном такмичењу из математике, у организацији Друштва математичара Србије, учествовало је петоро ученика Гимназије Пирот који су били представници Пиротског округа:
Алекса Стефановић и Коста Младеновић, ученици првог, и Кристијан Илић, Лука Поповић и Милан Станковић, ученици четвртог разреда.
Алекса Стефановић освојио је другу награду, док су Коста Младеновић и Лука Поповић освојили похвале.
Ментори учесника такмичења су професорке Нада Поповић (први разред) и Жана Мадић (четврти разред).

Такмичење је одржано 5.марта у Краљеву.

 

На међународном такмичењу из информатике "Дабар" , на државном нивоу, Александар Соколовић, ученик четвртог разреда, освојио је 6.место и сребрну медаљу.
На државном такмичењу уцествовало је 200 ученика који су били распоређени у четири старосне категорије. Гимназију је представљало петоро уценика - Христина Николић, Сара Живковић и Нађа Ђорђевић, ученице другог разреда у млађој, и Лазар Алексић и Александар Соколовић, ученици четвртог разреда, у старијој категорији.
Такмичење је одржано 20.фебруара истовремено у Нишу, Крагујевцу и Београду.
Сви учесници државног такмичења су носиоци бронзаног одличја, а њихови ментори су професори информатике Ирена Видановић и Јовица Тасић.

 

- У среду 7.октобра у Свечаној сали школе биће одржана промоција монографије ХЕ Пирот.

Аутор монографије је професор историје Давор Лазаревић, а промоција почиње у 19 часова.


-  У четвртак 8. октобра у Свечаној сали школе са почетком у 19 часова биће одржано предавање Прича о CERN-у. Предавачи ће бити професорка Гимназије Пирот Нина Јовановић и  Славољуб Митић, професор Гимназије Светозар Марковић Ниш.


U periodu od utorka  29. septembra  do srede 2.oktobra sajt nije bio dostupan zbog tehnickih problema...

У суботу 30.маја 2015.  у 10 часова у Гимназији Пирот одржаће се полагање пријемног испита из француског језика за билингвално одељење.

На државном такмичењу из информатике „Дабар“, које се ове године први пут организује у Србији, ученици Гимназије Пирот остварили су значајне резултате. Сви ученици који су се изборили за пласман на државно такмичење добили су бронзане медаље, а по најбољих 15 ученика на државном златну и сребрну. Из наше школе ученици Николић Петар (II 4 одељење) и Станчев Алекса (I 3 одељење) освојили су 5. и 8. место и добитници су сребрног одличја.

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 GIMNAZIJA PIROT | Stari sajt |